Akoestisch Alarmeren

Secunox Acoustica 

middels geluidsdrempel een alarmoproep kunnen maken

Wat als uw bewoner hulp nodig heeft, maar niet beschikt over de fysieke kracht om een hals- polszender in te drukken. Dan kan in deze situatie de Secunox Acoustica uitkomst bieden. 

De Secunox Acoustica is speciaal ontwikkeld voor mensen die door middel van het overschrijden van een geluidsniveau een alarm kunnen maken. Het unieke is, dat per bewoner,
de fijngevoeligheid van de Acoustica eenvoudig kan worden bepaald. Zodat het aantal valse alarmoproepen wordt gereduceerd.  

Daarnaast geldt, evenals voor alle Secunox producten, dat deze slimme sensor gekoppeld kan worden aan diverse verpleegoproepsystemen zoals Tunstall, Ascom, Verkerk etc. 

Secunox Acoustica