Bij het verlaten van het bed,
doen wij het licht voor u aan

Secunox Lumia+

Secunox Lumia+

Valincidenten vinden met enige regelmaat plaats bij ouderen. Vooral gedurende de nachtelijke uren blijken deze valincidenten
plaats te vinden. Een gebrek aan oriëntatie vermogen in het donker blijkt veelal de oorzaak hiervan. Diverse onderzoeken en
onze klant ervaringen hebben ertoe geleid dat wij een product hebben ontwikkeld, welke bijdraagt aan het reduceren van valincidenten, de Seucunox Lumia+

De Secunox Lumia+ is een aparte module, die ervoor zorgt dat oriëntatieverlichting automatisch aan gaat zodra een bewoner het bed verlaat gedurende een avond- of nachtsituatie. Door het flexibele karakter van de module, kan op voorhand worden bepaald aan welk type oriëntatieverlichting behoefte is. Mocht in de praktijk blijken dat de verlichting te zwak of te fel is, kan eenvoudig van lichtbron worden gewisseld. 

Deze bewezen effectieve module zorgt ervoor dat bewoners minder gedesoriënteerd zijn, zodra zij in de nacht het bed verlaten.
Wat uiteindelijk ook resulteert in minder valincidenten en dus meer rust bij bewoners en zorgmedewerkers.  

Hoe werkt de Secunox Lumia+

OriëntatieVerlichting

De oriëntatieverlichting springt aan zodra de bewoner het bed heeft verlaten.

Veiliger verplaatsen

Doordat een bewoner direct goed zicht van de ruimte waarin hij/zij zich begeeft, kan hij/zij zich beter en dus veiliger verplaatsen.

Reductie valincidenten

Dit heeft direct tot gevolg dat het aantal valincidenten aanzienlijk wordt gereduceerd.

Zorgmedwerker

Daarnaast werkt het voor zorgmedewerkers ook overzichtelijker,
als zij een verlichte ruimte betreden.